3 regionale konferencer om socialt ansvar og rummelighed på kommunale arbejdspladser

1. april 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.07.03-17
LF
Direkte tlf.nr.: 3347 0624
1. april 2004

 

 

Vedr.: 3 regionale konferencer om socialt ansvar og rummelighed på kommunale arbejdspladser

 

Hermed fremsendes følgebrev og om socialt ansvar og rummelighed på kommunale arbejdspladser.program til 3 regionale konferencer

Invitationerne er d.d. udsendt til samtlige formænd og næstformænd i Hovedsamarbejds-udvalg/MED-hovedudvalg.

Konferencerne er rettet til ledere, tillidsrepræsentanter og øvrige medarbejdere på kommunale arbejdspladser, der arbejder med det sociale kapitel.

Konferencerne holdes mandag den 10. maj 2004 i København, onsdag den 12. maj 2004 i Viborg og torsdag den 13. maj 2004 i Middelfart.

På konferencerne kan man høre lokale ledere fortæller om vejen fra papir til praksis. Man kan også møde en række oplægsholdere fra Silkeborg, Kerteminde, Lyngby, Århus og Københavns Kommuner, som videregiver deres erfaringer med "den daglige rummelighed".

Da konferenceprogrammet kun er trykt i et begrænset oplag, vil KTO bede de enkelte organisationer om at videreformidle programmet via interne netværk.

Man kan læse mere om konferencerne samt tilmelde sig disse på www.personaleweb.dk/rum-for-alle.

Det er KTO, som i samarbejde med KL, Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune, afholder konferencerne.

Med venlig hilsen

Signe Friberg Nielsen /

Lisbeth Færch