Konference om forhandlingsmodellen den 13. maj 2004

1. april 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 2.07-24
SFN/jb
Direkte nr. 3347 0611
1. april 2004

 

Vedr.: Konference om forhandlingsmodellen den 13. maj 2004

 

På KTO's ordinære repræsentantskabsmøde den 18. december 2003 tilkendegav formanden, at forventningen var, at den nye forhandlingsmodel ville kræve en revision eller ændring af KTO's vedtægter og en godkendelse af repræsentantskabet. Som følge heraf kunne der blive behov for et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i foråret 2004. Forhandlingsudvalget har imidlertid nu besluttet, at der ikke tages initiativer til vedtægtsændringer som konsekvens af den nye forhandlingsmodel. Der vil derfor ikke blive indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde herom.

Forhandlingsudvalget har i stedet besluttet at afholde en halvdagskonference om forhandlingsmodellen for OK-05, som finder sted

torsdag den 13. maj 2004 kl. 13.00 - ca. 16.30 i
DGI-byen, Tietgensgade 65, 1704 København V.

 

Konferencen vil dreje sig om forhandlingsaftalen for OK-05 mellem organisationerne i KTO, modellen for overenskomst- og aftaleforhandlingerne ved OK-05, køreplaner med de (amts)kommunale arbejdsgivere samt bud på mulige forhandlingsforløb og temaer i organisationernes forhandlinger.

Konferencen vil blive afviklet ved

  • oplæg fra medlemmer af KTO's forhandlingsudvalg,
  • drøftelser blandt deltagerne ved mindre borde med mulighed for at få afklaret tvivlsspørgsmål
  • at spørgsmål der ikke kan afklares ved drøftelserne ved bordene kan fremsættes til et panel af forhandlingsudvalgsmedlemmer, der besvarer og kommenterer.

Alle KTO's medlemsorganisationer inviteres hermed til at deltage i konferencen. Organisationerne kan deltage med et antal op til det dobbelte af det antal, som sidder i KTO's repræsentantskab. Dertil kommer medlemmer af KTO's bestyrelses sekretariatsudvalg.

. Deltagelse er gratis.En oversigt over det mulige deltagerantal vedlægges

Et program for konferencen forventes lagt på KTO's hjemmeside, www.kto.dk, ca. den 20. april 2004, ligesom eventuelt baggrundsmateriale, der henvises til, også vil være tilgængeligt der.

Tilmelding til konferencen kan ske ved at udfylde og fremsende til KTO's sekretariat, att.: Jette Balle, pr. telefax 33 11 97 07 eller via e-post jb@kto.dk senest 28. april 2004.vedlagte tilmeldingskupon

Med venlig hilsen
Signe Friberg Nielsen