Konference den 13. maj 2004 om forhandlingsmodellen

21. april 2004
Organisationsudsendelse 

 

 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 2.07-24
heb
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
21. april 2004
 

Vedr.: Konference den 13. maj 2004 om forhandlingsmodellen

Ved brev af 1. april 2004 indbød KTO medlemsorganisationerne til en halvdagskonference om forhandlingsmodellen for OK-05, som finder sted torsdag den 13. maj 2004 kl. 13.00 - 16.30. I fortsættelse heraf fremsendes .vedlagt foreløbigt program for konferencen

Der skal erindres om, at tilmeldingsfristen for deltagelse i konferencen er den 28. april 2004. Der vil efter denne dato blive udsendt/udleveret yderligere materiale til deltagerne.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Henning Bickham