Ligeløn og jobvurdering

5. maj 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 9.07.01-03
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
5. maj 2004
 

Vedr.: Ligeløn og jobvurdering

KTO udgiver primo juni 2004 i samarbejde med KL, Amtsrådsforeningen, Københavns kommune og Frederiksberg kommune en pjece om "Ligeløn og jobvurdering". Pjecen er udarbejdet af Sanne Udsen, Udsen Consulting, bistået af en arbejdsgruppe med repræsentanter for parterne.

Udarbejdelsen af pjecen blev aftalt ved OK-02 (KTO-forliget, bilag 9, pkt. 2). Den har bl.a. til formål at give de lokale parter:

  • Et indblik i hvad jobvurdering er og hvad jobvurdering kan bruges til - og ikke bruges til - særligt med henblik på jobvurdering som et lønforhandlingsredskab i ligelønsmæssig sammenhæng.
  • En indføring i udvalgte jobvurderingssystemers styrker og svagheder (faldgruber og muligheder) i et ligelønsperspektiv.

2.000 eksemplarer af pjecen vil blive udsendt gratis til orientering af KTO's medlemsorganisationer efter .vedlagte fordelingsnøgle

Der er mulighed for at bestille yderligere eksemplarer af pjecen på . Bestillingen skal være KTO i hænde senest den 17. maj 2004. Hver pjece koster ca. 25 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt ekspeditionsgebyr på 30,00 kr.vedlagte bestillings-kupon

Der gøres opmærksom på, at KTO efterfølgende kun vil ligge inde med et begrænset oplag. Pjecen vil kunne downloades gratis fra bl.a. KTO's hjemmeside .

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Vibeke Pedersen