Strukturreform - vilkår for personaleoverførsler

3. juni 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.:9.02.01-9
HKB

Direkte tlf.nr.: 3347 0625

3. juni 2004

 

Vedr.: Strukturreform - vilkår for personaleoverførsler

 

KTO's medlemsorganisationer blev i et brev af 28. april 2004 orienteret om regeringens udspil til strukturreform, herunder tilkendegivelserne om personalets vilkår i forbindelse hermed. 

KTO's forhandlingsudvalg har besluttet, at KTO skal følge op på regeringens tilkendegivelser om personalets vilkår i forbindelse med kommunalreformen. Til orientering fremsendes om vilkår for personaleoverførsler. Det fremgår blandt andet af brevet, at formuleringen i Personalestyrelsens pjece om at "…..du som udgangspunkt har ret til at fortsætte din ansættelse hos den nye arbejdsgiver på hidtidige vilkår"efter KTO's opfattelse indeholder et tilsagn om, at lovgivningen om strukturreformen også vil indeholde en sikring af, at de kollektive rettigheder videreføres. KTO har anmodet Personalestyrelsen om at tilkendegive, om Personalestyrelsen er enig heri. kopi af KTO's brev af 27. maj 2004 til Personalestyrelsen

Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, når der foreligger nyt om spørgsmålet. 

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Helle Basse