Ændring af ferieaftalen

16. juni 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.10.01-02
heb
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
16. juni 2004

Vedr.: Ændring af ferieaftalen

Ved brev af 25. maj 2004 fremsendte KTO Protokollat om ændring af den kommunale/amtskommunale ferieaftale til medlemsorganisationernes orientering.

I fortsættelse heraf fremsendes til orientering et . Bilaget indeholder de bestemmelser i ferieloven mv., der ikke er reguleret via den kommunale/amtskommunale ferieaftale. revideret bilag 1 til ferieaftalen

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Henning Bickham