Københavns Kommunale Maskinmesterforenings begæring om optagelse i KTO

16. juni 2004
Organisationsudsendelse 

 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 1.03.03-13
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
15. juni 2004

 

Vedr.: Københavns Kommunale Maskinmesterforenings begæring om optagelse i KTO

Københavns Kommunale Maskinmesterforening har ved anmodet om optagelse i KTO.vedlagte skrivelse af 10. juni 2004

Under henvisning til §§ 20 og 21 i KTO's vedtægter fremsendes Københavns Kommunale Maskinmesterforenings optagelsesbegæring til høring i KTO's medlemsorganisationer. Såfremt der måtte være indvendinger imod optagelsen af Københavns Kommunale Maskinmesterforening i KTO, bedes dette meddelt KTO senest den 23. juni 2004.

Såfremt ingen af KTO's medlemsorganisationer eller medlemmer af KTO's bestyrelse har indvendinger imod begæringens imødekommelse, vil Københavns Kommunale Maskinmesterforening blive optaget som medlem af KTO efter beslutning i bestyrelsen.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst