Kritisk sygdom

16. juni 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.03.02-02
heb
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
16. juni 2004

Vedr.: Kritisk sygdom

Siden 1. april 2000 har den fælleskommunale gruppelivsforsikring indeholdt en dækning ved kritisk sygdom med en forsikringssum på 100.000 kr. KTO har tidligere orienteret medlemsorganisationerne herom blandt andet ved brev af 25. januar 2001.

Da skadesprocenten for kritisk sygdom i nævnte gruppelivsforsikring fortsat synes meget lav, skal KTO på ny opfordre de organisationer, der har medlemmer omfattet af forsikringsordningen, til at henlede medlemmernes opmærksomhed på dækning ved kritisk sygdom. Dette kan eventuelt ske ved, at i en eller anden form optages i organisationens tidsskrift.vedlagte

Den fælleskommunale gruppelivsforsikring omfatter overenskomstansatte henholdsvis uden pensionsordning og med ikke fuldt udbygget pensionsordning, hvor det samlede bidrag er under 8,22%, samt reglementsansatte ved dag- og døgninstitutioner for børn og unge og (amts)kommunale tjenestemænd.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Henning Bickham