Niveau 2 og 3 sager i ny løn

16. juni 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.25-03/13
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
16. juni 2004

Vedr.: Niveau 2 og 3 sager i ny løn

KTO har fra og modtaget vedlagte oversigter over niveau 2 og 3 sager i ny løn fordelt på (amts)kommuner og organisationer. I oversigten fra KL kan endvidere ses om uenigheden vedrører forhåndsaftale, skal- eller kan-bestemmelser.KLAmtsrådsforeningen

Generelt viser tallene, at ca. 10-15% af niveau 2 sagerne videreføres til niveau 3, og at der ikke findes en løsning på ca. 2-3% af sagerne.

Af oversigten fraKL's områdefremgår det:

  • at der indtil juni 2004 har været 967 niveau 2 sager,
  • at der er videreført 132 sager til niveau 3, hvoraf 23 er afsluttet uden, at enighed kunne opnås, og
  • at en enkelt sag er videreført til niveau 4 uden, at enighed er opnået.

Siden en tilsvarende opgørelse i marts 2003 er der således afholdt 166 niveau 2 sager samt 24 niveau 3 sager, heraf er der ikke fundet en løsning i 3 af sagerne. Endvidere er der afholdt en enkelt niveau 4 sag.

Af oversigten fraAmtsrådsforeningens områdefremgår det:

  • at der indtil 14. juni 2004 har været 192 niveau 2 sager, og
  • at der er videreført 22 sager til niveau 3, hvoraf 6 er afsluttet uden, at enighed er opnået.

Siden en tilsvarende opgørelse i marts 2003 er der således afholdt 45 niveau 2 sager samt 4 niveau 3 sager.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Henrik Würtzenfeld