Inspirationsmøder om kompetenceudvikling i amterne

21. juni 2004
Organisationsudsendelse 


 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.01-13
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
21. juni 2004

 

Vedr.: Inspirationsmøder om kompetenceudvikling i amterne

Amtsrådsforeningen og KTO afholder den 6., 7. og 8. september 2004 tre inspirationsmøder om kompetenceudvikling i amterne. Oplysninger om møderne samt tilmelding fremgår af .vedlagte invitation og program

Formålet med møderne er at ledere og tillidsrepræsentanter fra amtslige arbejdspladser og på tværs af amterne får lejlighed til at udveksle erfaringer, ideer mv. om arbejdet med kompetenceudvikling.

Formålet er endvidere at sætte fokus på anvendelsen af "Aftale om kompetenceudvikling".

Møderne er tilrettelagt som halvdags-arrangementer og finder sted i Viborg, Fredericia og Roskilde. Formen på møderne er en blanding af oplæg og drøftelser ved cafe-borde.

Invitationen er sendt til samtlige amter, herunder formand og næstformand i hovedudvalget. Derudover udsendes invitationen via COK til en lang række amtslige institutioner.

Det bemærkes at det er gratis at deltage i inspirationsmøderne, og at tilmeldingen sker efter "først til mølle" princippet. Dog tilstræbes en ligelig fordeling af arbejdsgiver- og medarbejderrepræsentanter. Der er plads til ca. 100 personer på hver af de tre møder.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Lars Daugaard