Strukturreform - Personalestyrelsens svar vedrørende vilkår for personale-overførsler

22. juni 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 9.02.01-9
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
22. juni 2004

Vedr.: Strukturreform - Personalestyrelsens svar vedrørende vilkår for personale-overførsler

I et brev af 3. juni 2004 blev medlemsorganisationerne orienteret om, at KTO havde rettet henvendelse til Personalestyrelsen som opfølgning på regeringens tilkendegivelser vedrørende personalets vilkår i forbindelse med strukturreformen. KTO havde anmodet Personalestyrelsen om at tilkendegive, om man var enig med KTO i, at en formulering i Personalestyrelsens pjece om ansættelsesvilkår ved strukturreformen indeholder et tilsagn om, at lovgivningen om strukturreformen også vil indeholde en sikring af, at de kollektive rettigheder videreføres.

KTO har nu modtaget vedlagte .svar fra Personalestyrelsen

Det fremgår blandt andet heraf, at der i pjecen alene ligger en tilkendegivelse om, at virksomhedsoverdragelsesloven også tænkes anvendt på ansatte med myndighedsopgaver, der ellers ikke ville være omfattet. Der ligger derimod ikke et tilsagn om garantier, der rækker ud over virksomhedsoverdragelsesloven. Spørgsmålet om de kollektive rettigheder tænkes således reguleret helt i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven. Det skal i den forbindelse nævnes, at virksomhedsoverdragelsesloven ikke beskytter de kollektive rettigheder.

Personalestyrelsen understreger, at strukturreformen skal gennemføres ved lovgivning, og at vilkårene for de offentligt ansatte først vil blive endelig fastlagt, når lovgivningen er gennemført.

KTO's formand har d.d., på baggrund af Personalestyrelsens svar, rettet en vedrørende personalets vilkår i forbindelse med struktur-reformen.fornyet henvendelse til finansministeren

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Helle Basse