Strukturreform - finansministerens svar vedrørende personalets vilkår

5. juli 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.:9.02.01-9
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625

5. juli 2004

 

Vedr.: Strukturreform - finansministerens svar vedrørende personalets vilkår

 

KTO's medlemsorganisationer blev i et brev af 22. juni 2004 orienteret om status for KTO's arbejde med opfølgning på regeringens tilkendegivelser om personalets vilkår i forbindelse med en strukturreform, herunder at KTO's formand som følge af Personale-styrelsens svar havde rettet en fornyet henvendelse til finansministeren om personalets vilkår. 

er nu modtaget fra finansministeren. Det fremgår heraf, at de kollektive rettigheder alene vil blive sikret i overensstemmelse med virksomhedsover-dragelsesloven, og at finansministeren derfor er enig i Personalestyrelsens svar til KTO. (Personalestyrelsens brev var vedlagt udsendelsen af 22. juni 2004). Vedlagte svar af 30. juni 2004

Konsekvensen af finansministerens svar er, således som det også fremgik af KTO's formands brev til finansministeren, at de ansatte nogle måneder efter overgangen til en ny struktur kan risikere at gå ned i løn. Hvis en ansat fx "flytter" fra en amtslig overenskomst, hvor aflønningen er på ét niveau, til en kommunal overenskomst, hvor aflønningen kan være på et lavere niveau, vil pågældende kun i 3 måneder (ved et 2-årigt forlig) bevare sin oprindelige løn. Formanden opfordrede derfor finansministeren til at genoverveje udmeldingen om, at de ansattes vilkår alene reguleres i overensstemmelse med virksomhedsoverdragelsesloven.

KTO vil i forberedelsen af lovgivningen om en strukturreform fortsat arbejde for, at der gennemføres en løsning, der sikrer de ansatte mod at skulle gå ned i løn nogle måneder efter overgang til en ny struktur. 

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Helle Basse