Strukturreform - p.t. ikke ny dato for iværksættelse af høring om lovudkast om overflytning af skatteområdet fra kommunerne til staten

6. september 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO’s medlemsorganisationer

HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
6. september 2004

Vedr.: Strukturreform - p.t. ikke ny dato for iværksættelse af høring om lovudkast om overflytning af skatteområdet fra kommunerne til staten

Det kan oplyses, at der p.t. ikke er en ny dato for iværksættelse af høring om lovudkast om overflytning af skatteområdet fra kommunerne til staten som led i strukturreformen, jf. KTO’s mail af 27. august 2004.
KTO har d.d. været i kontakt med Personalestyrelsen, der har oplyst, at man på grund af politiske forhandlinger desværre ikke på nuværende tidspunkt ved, hvornår lovforslaget sendes i høring, men at man forventer, at det sker snarest.

Medlemsorganisationerne vil blive orienteret, når der foreligger nyt herom.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse