Høring om udkast til lovforslag om information og høring

24. september 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.10.12-2
AHN
Direkte tlf.nr.: 3347 0615

24. september 2004

 

Vedr.: Høring om udkast til lovforslag om information og høring

 

Beskæftigelsesministeriet har fremsendt vedlagte udkast til ovennævnte lovforslag med henblik på KTO's eventuelle bemærkninger. 

Lovforslaget findes på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside på følgende adresse:

www.bm.dk/lovforslag/hoering/information.asp

Sekretariatet tillader sig at henvise hertil.

Lovforslaget har til formål at restimplementere EU-direktiv nr. 2002/14/EF af 11. marts 2002 om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab. 

Som det fremgår af lovforslagets § 3 finder loven ikke anvendelse, hvis der i kollektiv overenskomst eller aftale er fastsat en procedure, hvorefter lønmodtagerne skal informeres og høres i overensstemmelse med direktivet.

Det bemærkes i den forbindelse, at repræsentanter for KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter pt. er i færd med at søge direktivet implementeret ved aftale.

Sekretariatet har udarbejdet fra KTO. Som det fremgår, kritiserer vi fra KTO's side den korte høringsfrist (6. oktober 2004), hvorfor vi tager forbehold for yderligere bemærkninger fra KTO's medlemsorganisationer efter fristens udløb.

På denne baggrund anmoder KTO hermed medlemsorganisationerne om evt. bemærkninger til udkastet, så de er sekretariatet i hænde senest tirsdag den 5. oktober 2004 kl. 10.00. Bemærkninger kan evt. sendes pr. mail til ahn@kto.dk. vedlagte udkast til høringssvar


Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Allan Hauge Nielsen