SBG-05, vs. IV

4. oktober 2004
Organisationsudsendelse    

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.04.01-01
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
4. oktober 2004

Vedr.: SBG-05, vs. IV

KTO orienterede den 29. september 2004 medlemsorganisationerne om, at Det Fælles-kommunale Løndatakontor (FLD) har offentliggjort en ny version af det særlige beregningsgrundlag SBG vs. IV.

I det tilhørende beregningsmodul havde FLD bl.a. ændret på definitionen af den model, som ved OK-02 blev kaldt "Grundlønsforbedringer med fuldt gennemslag". KTO's sekretariat tog i den anledning kontakt til FLD vedrørende ændringen med henblik på at få afklaret mulighederne for at få genetableret den gamle beregningsmodel.

FLD har derfor - i modulet - tilføjet en model, der beregner omklassificeringer efter den metode, som blev anvendt ved OK-02, jf. vedlagte . FLD oplyser samtidig, at der er korrigeret for en fejl i beregningen af pensionsbidraget.bilag

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen