Fokus på kompetenceudvikling nr. 3

6. oktober 2004
Organisationsudsendelse    

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.01-13
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
6. oktober 2004

Vedr.: Fokus på kompetenceudvikling nr. 3

I forbindelse med KL's og KTO's implementering af "Aftale om kompetenceudvikling" udarbejdes i løbet af 2004 og 2005 en række nyhedsbreve, som bl.a. tager temperaturen på kommunernes arbejde med aftalen.

Vedlagte er nummer tre i rækken. I dette nummer kan du bl.a. læse om resultaterne fra Det personalepolitiske Forums undersøgelse vedr. bl.a. kompetenceudvikling, "Det lokale MED-udvalg og aftalen om kompetenceudvikling" og "Fra teknisk assistent til byplanlægger".nyhedsbrev

Nyhedsbrevet er sendt i 15 - 30 eksemplarer (afhængig af kommunestørrelse) til formand og næstformand i hovedudvalget i samtlige kommuner. I brevet anmodes formand og næstformand om at videreformidle nyhedsbrevet til øvrige relevante udvalg og personer i kommunen.

Nyhedsbrevet kan gratis downloades på og www.personaleweb.dk.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Lars Daugaard