KTO's høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. og udkast til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

8. oktober 2004
Organisationsudsendelse    

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.10.13-1/4.02.05-7
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
8. oktober 2004

Vedr.: KTO's høringssvar på udkast til forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. og udkast til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer

Vedlagt fremsendes til orientering . Lovforslagene omhandler implementering af bestemmelser om forbud mod diskrimination på grund af alder og handicap, jf. Rådets direktiv 2000/78/EF om generelle bestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv.KTO høringssvar vedr. ovennævnte lovforslag

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse