Høringssvar ang. udkast til lovforslag om information og høring

20. oktober 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 4.10.12-2
AHN
Direkte tlf.nr.: 3347 0615

20. oktober 2004

 

Vedr.: Høringssvar ang. udkast til lovforslag om information og høring

 

Med henvisning til det udkast til høringssvar vedr. ovennævnte lovforslag, KTO udsendte til medlemsorganisationerne 24. september 2004, kan det herved oplyses, at KTO ikke inden høringsfristens udløb havde modtaget bemærkninger, der gav anledning til ændringer til udkastet.

KTO fremsendte derfor den 5. oktober til Beskæftigelsesministeriet. vedlagte (uændrede) høringssvar

Efterfølgende har KTO modtaget , som KTO har videresendt til beskæftigelsesministeriet med henvisning til det svar KTO afsendte 5. oktober. vedlagte høringssvar fra FTF-K

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Allan Hauge Nielsen