Høringsfrist vedr. udkast til skatteforvaltningslov

29. oktober 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.:9.02.02-1
JH/HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
29. oktober 2004

 

KTO blev sent i går eftermiddags orienteret om, at høringsfristen vedrørende de personalerelaterede spørgsmål i udkast til skatteforvaltningslov er udsat 8 dage. Høringsfristen er derfor ændret til den 9. november 2004. Høringssvar vedr. øvrige emner i lovudkastet skal fortsat være Skatteministeriet i hænde senest den 2. november 2004 kl. 17.00.

Der henvises i den forbindelse til brev af 13. oktober 2004, hvori medlemsorganisationerne blev orienteret om høring vedr. udkast til lovforslag om udmøntning af kommunalreformen på skatteområdet, herunder emnerne for KTO's høringssvar vedrørende de generelle ansættelsesvilkår.

Der arbejdes fortsat på færdiggørelse af KTO's høringssvar med henblik på drøftelse i KTO-FS og forhandlingsudvalget.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse