Høring skatteforvaltningslov - Personalestyrelsens notat

1. november 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

.nr.:9.02.02-1
JH/HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
1. november 2004

 

KTO orienterede den 29. oktober 2004 pr. mail medlemsorganisationerne om, at høringsfristen vedrørende de personalerelaterede spørgsmål i udkast til skatteforvaltningslov er udsat 8 dage, til den 9. november 2004. I forlængelse heraf har Personalestyrelsen fremsendt vedlagte notat om med henblik på, at notatet kan indgå som grundlag for høringssvarene."pensions- og lønforhold for kommunale tjenestemænd, der overføres til staten (ToldSkat) i forbindelse med kommunalreformen"

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse