Placering af de (amts)kommunale arbejdsgiveres krav om en rammeaftale om kontraktansættelse i kommuner og amter ved organisationernes forhandlinger

1. november 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.01.01-1/1.03.04-4
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
1. november 2004

Vedr.: Placering af de (amts)kommunale arbejdsgivers krav om en rammeaftale om kontraktansættelse i kommuner og amter ved organisationernes forhandlinger

Af køreplansaftalen mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere fremgår, at det mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere aftales, hvilke KTO-aftaler/temaer, herunder vedrørende forbeholdskrav, der forhandles ved KTO-bordet henholdsvis af de enkelte organisationer.

I brev af 16. september 2004 er organisationerne blevet orienteret om den aftalte fordeling af KTO-aftaler/temaer ved henholdsvis KTO’s bord og ved organisationernes for-handlingsborde.

I forbindelse med udvekslingen af krav med de (amts)kommunale arbejdsgivere fremgik, at de (amts)kommunale arbejdsgivere har fremsat krav over for KTO om, at ”Der indgås en rammeaftale om kontraktansættelse i kommuner og amter”. Nogle organisationer har over for arbejdsgiverne tilsvarende rejst krav om en aftale om kontraktansættelse. I den fordelingsaftale, som organisationerne blev orienteret om den 16. september 2004, er der ikke taget stilling til placering af krav om kontraktansættelse.

På et møde den 29. oktober 2004 mellem KTO-FS og løndirektørkredsen blev der opnået enighed om, at kravet kan rejses af de respektive forhandlingsparter ved organisationernes forhandlinger.

Arbejdsgiverne tilkendegav i den forbindelse, at de herefter vil rejse kravet overfor relevante organisationer. Der var enighed om, at organisationerne ligeledes kan rejse krav om en aftale om kontraktansættelse over for arbejdsgiverne. Arbejdsgivernes krav om en rammeaftale om kontraktansættelse forhandles således ikke ved de kommende KTO-forhandlinger.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Würtzenfeld