Nyt oplag af ”Når vi flytter sammen – ledelse af kommunale fusioner”

5. november 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-15/6
HV
8. november 2004

 

Vedr.: Nyt oplag af ”Når vi flytter sammen – ledelse af kommunale fusioner”

Efterspørgslen på bogen har været særdeles stor. Så stor at bogens første oplag allerede er afsat inden for den første uge. Derfor vil bogen blive genoptrykt.

Bogen vil fortsat være gratis, men der skal betales ekspeditionsgebyr og porto. Distributionen vil fortsat finde sted via Kommuneinformation, hvilket også er ensbetydende med at KTO’s medlemsorganisationer selv skal foretage bestillingen på hjemmesiden: www.kommuneinformation.dk/812844.aspx, når bogen er genoptrykt.

For at kunne ramme et nogenlunde præcist oplag ved et genoptryk af bogen, vil det for KTO være til stor hjælp med en tilbagemelding på, hvor mange bøger hver enkelt organisation ønsker at modtage. Fristen for tilbagemelding til KTO vil være den 15. november 2004, og skal ske til Annette Zester på e-mail az@kto.dk.

Til orientering er det fortsat muligt at fra enten den fælles personalepolitiske hjemmeside: www.personaleweb.dk eller www.lederweb.dk.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Henrik Vittrup


downloade bogen i elektronisk form