Evaluering af "Aftale om kompetenceudvikling" - KL-området

29. november 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.01-13
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
29. november 2004

Vedr.: Evaluering af "Aftale om kompetenceudvikling" - KL-området

I forbindelse med indgåelsen af "Aftale om kompetenceudvikling" ved OK-02, blev det blandt andet aftalt, at gennemføre en evaluering af aftalen.

Vedlagte er udarbejdet af OPUS Personaleudvikling A/S for KL og KTO.evaluering af "Aftale om kompetenceudvikling, 2002"

Formålet med evalueringen har blandt andet været, at få indsigt i den konkrete anvendelse af aftalen i kommunerne, samt at give et "øjebliksbillede" af, hvordan der arbejdes med kompetenceudvikling på de kommunale arbejdspladser.

Derudover har det været hensigten, at evalueringens resultater og konklusioner skulle anvendes og indgå i KL's og KTO's eventuelle forhandlinger vedr. kompetenceudvikling i forbindelse med OK-05.

Idet forhandlinger vedr. KTO's aftale om kompetenceudvikling ikke ved OK-05 er et KTO-anliggende, jf. Køreplansaftalen, opfordres organisationerne derfor til, at være opmærksom på rapporten i forbindelse med organisationernes egne forhandlinger med arbejdsgiverne vedr. kompetenceudvikling.

Undersøgelsen består af en kvantitativ undersøgelse, der bygger på telefoninterview med i alt 418 kommunale ledere og medarbejdere, og en kvalitativ undersøgelse, der bygger på fokusgruppe interview med ledere og medarbejdere i 7 kommuner.

Evalueringen konkluderer blandt andet, at aftalen om kompetenceudvikling har påvirket udviklingen på arbejdspladserne, at udviklingsmål er et brugbart redskab og at der et meget stor fokus på faglig kompetenceudvikling.

Evaluering af "Aftale om kompetenceudvikling, 2002" kan downlodes på , www.lederweb.dk og www.personaleweb.dk.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Lars Daugaard