Opsigelse af lokale aftaler m.v. i forbindelse med strukturreformen

1. december 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.01.01-9
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
1. december 2004

Vedr.: Opsigelse af lokale aftaler m.v. i forbindelse med strukturreformen

KTO har besvaret en konkret henvendelse om en kommunes opsigelse af alle gældende forhåndsaftaler, lokalaftaler, kutymer og personalepolitikker i forbindelse med strukturreformen.

Henvendelsen er foranlediget af, at en kommune har udsendt et brev til institutionsledere m.v. og tillidsrepræsentanter, hvori kommunen blandt andet skriver, at man som led i kommunens sammenlægning med en række andre kommuner skal opsige alle gældende lokale aftaler m.v. til udløb senest den 31. december 2006. Herefter skal der indgås nye aftaler m.v. til erstatning for de gamle aftaler. Det er kommunens opfattelse, at "gamle" lokalaftaler/kutymer ikke kan gøres gældende efter 1. januar 2007.

Af vedlagte fremgår blandt andet, at det er KTO's opfattelse, at der juridisk ikke er noget til hinder for, at en kommune opsiger lokalaftaler m.v., når dette sker i overensstemmelse med de almindelige arbejdsretlige regler herom.svar

KTO finder imidlertid, at problemstillingen med opsigelse af lokalaftaler m.v. i forbindelse med strukturreformen er så principiel, at den vil blive taget op over for de (amts)kommunale arbejdsgivere i forbindelse med OK-05.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Helle Basse