De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

3. december 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.01.03-02
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621

3. december 2004

 

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

 

Ved den første forhandling den 3. december 2004 mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO indgik parterne et delforlig om 1. aftaleår.

indebærer dels en forhøjelse af lønnen for alle løntrinsaflønnede med 1 trin, og dels en pensionsdækning af de ikke løndækkede barselsperioder, jf. vedlagte princippapir. Delforliget

På mødet blev desuden præsenteret henholdsvis de (amts)kommunale arbejdsgiveres og KTO's respektive generelle krav til OK-05.

Desuden blev der udvekslet bemærkninger om organisationsforhandlingerne.

De politiske forhandlinger fortsætter den 7. januar 2005.

Nyheder vedrørende OK-05-forhandlingerne kan følges på KTO's hjemmeside www.kto.dk.

Et , der kort gennemgår hovedelementerne i delforliget, vedlægges. planchesæt

Endvidere vedlægges en om delforliget. pressemeddelelse

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst