Udgifter til voldgiftsager

16. december 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.01.02-04
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
16. december 2004
 

Vedr.: Udgifter til voldgiftsager

I det seneste års tid har KL som noget nyt fremsendt en række klageskrifter til KTO. Der er tale om sager, som oprindeligt er anlagt af en organisation mod KL, men hvor KL undervejs har ønsket sagen behandlet som en KTO-sag. Medlemsorganisationerne er løbende blevet orienteret om disse sager, jf. breve af 24. august, 16. september og 1. december 2004.

Foranlediget heraf har forhandlingsudvalget drøftet spørgsmålet om fordeling af omkostninger til denne nye type KTO-sager.

Forhandlingsudvalget har besluttet, at udgifter til fremtidige sager, der måtte blive anlagt af de kommunale arbejdsgiverparter mod KTO deles ligeligt mellem KTO og vedkommende organisation(er), som oprindeligt har anlagt sagen mod arbejdsgiverparten.

Beslutningen er blandt andet en konsekvens af, at organisationen må have haft en forventning om at skulle afholde udgifter i forbindelse med organisationssagen, og dermed også må medvirke til betaling af udgifter, når organisationssagen af arbejdsgiverparten ønskes behandlet som en KTO-sag.

Beslutningen er alene med fremadrettet virkning, og har således ikke betydning for de af KL allerede anlagte sager.

Udgifter til principielle sager, hvor det er besluttet, at KTO skal anlægge sagen mod en arbejdsgiverpart, afholdes fortsat af KTO, lige som at evt. indtægter i sådanne sager tilfalder KTO, med mindre der i den konkrete sag indgår erstatningsretlige elementer i forhold til organisationernes medlemmer. Eksempler på sådanne principielle sager er fx voldgiftssagerne om ny løn forud for OK-02 samt en verserende sag ved Den Kommunale Tjenestemandsret om afskedigelse af en åremålsansat uden indgåelse af aftale med den forhandlingsberettigede organisation om vilkårene herfor.

Eventuelle spørgsmål vedrørende ovenstående kan rettes til Helle Basse på tlf. 33 47 06 25.

Med venlig hilsen
Jørgen Holst
Helle Basse