Stafet om fremtidens attraktive arbejdspladser i kommuner og amter

17. december 2004
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO´s medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-01/3
HC/AZ
Direkte tlf.nr.: 33470617
17. december 2004

Vedr.: Stafet om fremtidens attraktive arbejdspladser i kommuner og amter

Det Personalepolitiske Forum har iværksat en stafet om attraktive arbejdspladser, hvor kommuner og amter arbejder med projekter om at skabe endnu bedre arbejdspladser. Stafetten er en del af Det Personalepolitiske Forums overordnede projektFremtidens attraktive arbejdspladser i kommuner og amter.

Information om stafetindsatsen formidles i tre stafetmagasiner. Første stafetmagasin udkom i august 2003 og det andet udkom i marts 2004. Vedlagte tredje og sidste , udsender Det Personalepolitiske Forum i ca. 10 eksemplarer til det øverste medbestemmelses- og medindflydelsesudvalg i kommuner og amter. Herudover vil der blive mulighed for at downloade det fra www.personaleweb.dk. Yderligere forhåndsbestilte eksemplarer vil blive fremsendt særskilt.stafetmagasin

I stafetmagasinet gøres der status for hvilke resultater andet og sidste hold stafetmodtagere har opnået. Temaerne i magasinet er bl.a. rummelighed og fleksibel arbejdstilrettelæggelse, rekruttering af unge, medarbejdertilfredshedsundersøgelser, arbejdsmiljø, institutionssammenlægninger, vidensdeling og kompetenceudvikling.

Udover stafetmagasinerne er der under projektetFremtidens attraktive arbejdspladser i kommuner og amterudgivet følgende publikationer.:

  • Arbejde af lyst- et oplæg til debat om, hvordan kommuner og amter kan skabe attraktive arbejdspladser.
  • Værktøj til en bedre arbejdsplads- et katalog over mulige værktøjer til at skabe en attraktiv arbejdsplads.

De er tidligere udsendt til bl.a. kommuner og amter samt KTO's medlemsorganisationer, men kan også downloades fra personaleweb.

Med disse initiativer håber Det Personalepolitiske Forum, at erfaringerne fra stafetten kan inspirere amtslige og kommunale arbejdspladser yderligere i arbejdet med at skabe attraktive arbejdspladser.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Carlsen