Organisationernes forhandlinger

4. januar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.01.03-06
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626

4. januar 2005

 

Vedr.: Organisationernes forhandlinger

 

Med henblik på at KTO kan udarbejde et overblik over de (del)forlig, som indgås mellem de enkelte organisationer/grupper af organisationer og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter, bedes organisationerne hurtigst muligt efter indgåelse af forlig tilsende KTO et elektronisk eksemplar af de indgåede forligstekster.

KTO vil udarbejde en oversigt over dato for indgåelse af forlig, forligsparterne samt overskriften på de indgåede forlig. Oversigten vil fremgå af KTO’s hjemmeside www.kto.dk. Via oversigten vil der være links til de omfattede medlemsorganisationer samt til de nævnte forligstekster.

Forligsteksterne bedes sendt til KTO’s sekretariat, att. Lone S. Jensen, lsj@kto.dk. Evt. spørgsmål kan rettes til Vibeke Pedersen, tlf.nr. 33470626.

P.t. er der indgået 2 delforlig, som fremgår af KTO’s hjemmeside. Oversigten vil løbende blive ajourført. Der vil ikke blive udsendt meddelelse til KTO’s medlemsorganisationer i forbindelse med ajourføringen.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Vibeke Pedersen