De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

7. januar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.01.03-02
JH
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
7. januar 2005

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

Ved den anden forhandling fredag den 7. januar 2005 mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO indgik parterne delforlig om et par mindre krav.

Der er indgået . Delforliget er en lidt forbedret erstatning for den nuværende § 9 ”Lønstatistik” fra Aftale om ny løndannelse, bl.a. skal tillægsdelene i de (amts)kommunerettede lønstatistikker fordeles på centralt og lokalt aftalte tillæg.delforlig om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Parterne har indgået . Udvalgsarbejdet skal være afsluttet senest 1. april 2006.delforlig om at igangsætte et fælles udvalgsarbejde om mere informative lønsedler

Endelig er der indgået delforlig om tilretning og videreførelse af en række tjeneste-mandsbestemmelser m.v. fra Aftale om ny løndannelse.

Parterne var endvidere enige om at nedsætte en .arbejdsgruppe om parternes krav om reguleringsordningen og (amts)kommunernes budgetsikkerhed

Der er yderligere nedsat 2 arbejdsgrupper om parternes krav om henholdsvis ”SU, MED og TR” og ”Opgave- og strukturreformen”.

De 3 arbejdsgrupper skal på forskellige tidspunkter i forhandlingsforløbet fremlægge rapporter m.v. for de (amts)kommunale løndirektører og KTO’s forhandlingsudvalgs sekretariatsudvalg.

Desuden blev der udvekslet bemærkninger om organisationsforhandlingerne.

De politiske forhandlinger fortsætter den 21. januar 2005.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst