Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

11. januar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.10.03-19
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
11. januar 2005

Vedr.: Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Vedlagt netop underskrevet .protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Med protokollatet er § 21, udvidet orlov til den mandlige adoptant i aftalen om fravær af familiemæssige årsager med virkning fra den 1. november 2004 erstattet af en ny § 21. Udvidet orlov til adoptanter.

Fra og med den 1. november 2004 vil ikke længere alene den mandlige adoptant, men også den kvindelige adoptant være omfattet af bestemmelsen. Bestemmelsen indebærer, at fra modtagelsen af barnet og indtil udgangen af den 46. uge efter modtagelsen har adoptanter ret til løn til fravær i yderligere 2 uger. Retten til løn er fortsat betinget af, at arbejdsgiveren kan få udbetalt de fulde dagpenge, som den ansatte vil have ret til efter dagpengeloven, jf. i øvrigt § 2, stk. 4 i aftale om fravær af familiemæssige årsager. Den samlede periode med løn under fravær efter den nye bestemmelse kan højest udgøre 2 uger for adoptanterne tilsammen.

Med ændringen imødegås eventuel forskelsbehandling af den kvindelige adoptant i henhold til ligebehandlingsloven. Ændringen skal ses i sammenhæng med, at de første 14 ugers adoptionsorlov efter modtagelsen af barnet ikke er forbeholdt den kvindelige adoptant.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Würtzenfeld