Erfaringer med MED i amterne - og pejlinger på fremtidige udfordringer

14. januar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer
 

J.nr.: 5.04.07-14
LD
Direkte tlf.nr.: 3347 0616
 

Vedr.: Erfaringer med MED i amterne - og pejlinger på fremtidige udfordringer

er udarbejdet af Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og organisations-studier (FAOS) for Amtsrådsforeningen, Frederiksberg Kommune og KTO.

Undersøgelsen er baseret på i alt 45 kvalitative interview med medarbejderrepræsentanter og ledelsesrepræsentanter på tre MED-udvalgsniveauer (hovedudvalg og underliggende udvalg) i 7 amter.

Intentionerne med rapporten er blandt andet, at give inspiration til at udvikle det videre samarbejde i MED-udvalgene i amterne.

Overordnet viser undersøgelsen, at MED har styrket samarbejdet i amterne.

Blandt nogle af rapportens konklusioner kan nævnes:

  • Arbejdsmiljøarbejdet er blevet opprioriteret.
  • Medbestemmelse kommer – langsomt og uformelt.
  • MED er et vigtigt ledelsesværktøj.

Rapportens øvrige resultater og metode er kort beskrevet på side 9-14 i rapporten.

Rapporten er sendt til formand og næstformand i samtlige amters øverste MED-udvalg. Rapporten kan ikke bestilles, men den kan downloades på .

Det bemærkes, at FAOS i 2004 gennemførte en evaluering af rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse på KL’s og Københavns Kommunes område. Evaluerings-rapporten er sendt til KTO’s medlemsorganisationer den 17. juni 2004.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Lars Daugaard

Vedlagte rapport ”Erfaringer med MED i amterne - og pejlinger på fremtidige udfordringer”