Forhøjelse af den pensionsgivende løn

20. januar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.03.10-02
heb
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
20. januar 2005

Vedr.: Forhøjelse af den pensionsgivende løn

Hoslagt fremsendes til orientering vedrørende forhøjelse af den pensionsgivende løn ved fastfrysning af områdetillæg. Med referatet har de (amts)kommunale arbejdsgiverparter og KTO aftalt en fremtidig teknisk udmøntning af det provenu, der fremkommer ved den tidligere aftalte fastfrysning af det ikke-pensionsgivende områdetillæg i kommunerne i gruppe 1-4. forhandlingsreferat

Provenuet har - i overensstemmelse med KTO-forliget fra 2002 - hidtil været anvendt til at gøre grundlønssatsen fuldt pensionsgivende. Pr. 1. oktober 2004 betød denne udbygning, at de pensionsgivende lønninger blev næsten lig med grundsatsen for løntrinene 1-41.

Af KTO-forliget fra 2002 fremgår det også, at når dette formål er opfyldt, anvendes det fremtidige provenu til at gøre områdetillæggene pensionsgivende ligeligt procentuelt. Det er den tekniske udmøntning heraf, der har været drøftet, dels i en nedsat arbejdsgruppe, dels på et møde mellem parterne den 19. januar 2005. Som det fremgår af referatet, vil provenuet på et tidspunkt blive anvendt på hver sin måde i forhold til ikke-tjenestemænd og tjenestemænd.

I ovennævnte arbejdsgruppe blev i øvrigt også behandlet et spørgsmål om at gøre såvel centralt aftalte som decentralt aftalte ikke-pensionsgivende tillæg pensionsgivende. Beregninger fremlagt i arbejdsgruppen viser, at noget sådant beløber sig til i alt 172.597.114 kr. Beregningerne vedrørende såvel KTO's forhandlingsområde ( og ) som FHS' forhandlingsområde ( og ) vedlægges til orientering. Beregningerne er udarbejdet af FLD.bilag 1bilag 3bilag 2bilag 4

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henning Bickham