De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

21. januar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.01.03-02og10
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621

21. januar 2005

 

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

 

Ved den tredje forhandling fredag den 21. januar 2005 mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO indgik parterne delforlig om barselskrav og åremålskrav. Endvidere har parterne indgået aftale om enkelte krav i forbindelse med kommunalreformen.

vedrører dels en aftale om udligning af udgifter til barsels- og adoptionsorlov og dels en aftale om andre barselskrav, bl.a. indførelse af en ret til frihed med løn til forældre ved mindreårige børns hospitalsindlæggelse, jf. vedlagte protokollat om delforlig om barselskrav. Delforliget om barselskrav

vedrører en række mindre ændringer i åremålsaftalerne. Den væsentligste ændring indebærer, at der nu også for overenskomstansatte altid indbetales pensionsbidrag af åremålstillægget, jf. vedlagte delforlig om åremålsansættelse. Delforliget om åremålskrav

Aftale om enkelte krav i forbindelse med kommunalreformen drejer sig dels om anvendelse af tidsbegrænsede ansættelsesformer eller konstitution og dels om håndtering af lokale (forhånds)aftaler i forbindelse med kommunalreformen. 

Der er indgået en ved anvendelse af tidsbegrænsede ansættelsesformer eller konstitution i forbindelse med kommunalreformen. Parterne peger i den forbindelse på, at ”varig ansættelse bør fortsat være den alt overvejende ansættelsesform for ansættelser i kommuner og amter”. Frem til den 1. april 2007 er der derfor aftalt en række ændringer i aftale om funktionsvederlag og i åremålsaftalerne. Jf. vedlagte supplement til gældende regler om åremålsansættelse og konstitution. aftale om supplement til de gældende regler om åremålsansættelse og konstitution

Endvidere er parterne blevet enige om at anbefale kommuner og amter en i det omfang, der er behov for at foretage ændringer i de lokale (forhånds)aftaler. Det anføres bl.a., at den ”mest hensigtsmæssige proces personalepolitisk vil fremkomme, såfremt grundlaget for forhandlingerne ikke er opsagte aftaler”. Jf. vedlagte håndtering af lokale (forhånds)aftaler i forbindelse med opgave- og strukturreformen pr. 1. januar 2007.  procedure for genforhandling af de lokale aftaler

Parterne har endvidere været enige om at rette om den indgåede aftale om barselsudligningsordninger, jf. vedlagte. henvendelse til Familie- og forbrugerministeren

Et , der kort gennemgår hovedelementerne i delforligene, vedlægges. planchesæt

Endelig vedlægges en . pressemeddelelse om delforligene

De politiske forhandlinger fortsætter den 4. februar 2005.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst