Publicering af KTO-forliget 2005

24. januar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7. 04-02
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621
24. januar 2005

Vedr.: Publicering af KTO-forliget 2005

Det kan oplyses, at KTO umiddelbart efter indgåelsen af et eventuelt KTO-forlig vil lægge forliget på KTO’s hjemmeside (ca. 2-3 timer efter), incl. en plancheserie, sammen med en kort beskrivelse af forligets hovedelementer.

Medlemsorganisationerne samt KTO’s repræsentantskab vil 1-2 dage efter KTO-forligets indgåelse modtage en papirudgave af plancheserien sammen med 1 eksemplar af KTO-forliget i en pjeceudgave.

Pjece
Ligesom ved OK-02 kan KTO tilbyde KTO-forliget i en pjeceudgave i samme format som KTO’s øvrige publikationer. Denne pjeceudgave kan leveres i løbet af 3 – 4 dage fra indgåelsen af et forlig.

Prisen på pjeceudgaven forventes at blive ca. 25,00 kr. pr. eksemplar incl. moms + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på kr. 30,00.

Der skal gøres opmærksom på, at den endelig pris meget afhænger bl.a. af antal bestillinger, sideantal mv. Endvidere henledes opmærksomheden på, at denne henvendelse udelukkende er sendt til organisationen centralt. Såfremt det ønskes, at lokalafdelinger mv. skal kunne bestille særskilt, bedes nærværende skrivelse hurtigst muligt formidlet til disse.

Plancheserie
Desuden vil KTO som ved OK-02 producere en plancheserie på overheads i farver, som præsenterer indholdet i et KTO-forlig. Overheads kan leveres ca. 1-2 dage fra indgåelsen af et forlig.

Prisen på plancheserien, som forventes at bestå af ca. 25 – 30 overheads, forventes at blive 250,00 – 300,00 kr. incl. moms + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditions-gebyr på kr. 30,00.

Bestilling
Bestilling af KTO-forliget i samt af bedes foretaget på vedlagte bestillingskuponer, der kan sendes eller faxes til KTO’s sekretariat, att.: Jette Balle, eller via e-mail jb@kto.dk senest torsdag den 10. februar 2005.pjeceudgaveplancheserien

Der gøres opmærksom på, at pjecen kun leveres mod forudbestilling, idet pjecen kun forventes at blive optrykt i det antal eksemplarer, som er forudbestilt.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst