Undersøgelse om befolkningens holdning til garanti til offentligt ansatte

30. januar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.:7.01.03
JH
Direkte tlf.nr.: 3347 0621

30. januar 2005

 

Vedr.: Undersøgelse om befolkningens holdning til garanti til offentligt ansatte

 

KTO har fået udarbejdet en undersøgelse om befolkningens holdning til, om der skal være en garanti for, at offentligt ansatte ikke går ned i løn eller bliver afskediget i forbindelse med kommunalreformen. 

Flere af de politiske partier har nu tilkendegivet, at de går ind for en 4-årig garanti til offentligt ansatte.

KTO har i anledning af undersøgelsen og tilkendegivelserne udsendt vedlagte . pressemeddelelse

vedlægges. Undersøgelsens resultater

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst