Ny rapport om Ledernetværk, stresshåndtering og udvikling af lederne i kommunerne

31. januar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-05/31
HC
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
31. januar 2005

Vedr.: Ny rapport om Ledernetværk, stresshåndtering og udvikling af lederne i kommunerne

I vedlagte foreligger resultaterne af et projekt med otte kommunale ledernetværk, indenfor hhv. skole-, daginstitutions- og ældreplejeområdet, hvor lederne over et år har fungeret i netværk.rapport

Forløbet viser at "hjemmenetværk", hvor deltagerne kommer fra samme fagområde i kommunen og er placeret på samme ledelsesmæssige niveau, hjælper lederne med at blive bedre til at tackle stress, og at netværket skaber udvikling af det personlige lederskab og tilfører ny dynamik. Det er muligt at overvinde de barrierer, som ligger i at etablere et stabilt netværk på baggrund af en lokal gruppe ledere fra samme fagområde og samme lederniveau.

I projektet er der også arbejdet med, hvordan netværk efter et stykke tid kan komme til at køre videre og udvikle sig uden konsulentbistand, og med hvordan udviklingskonsulenter i kommunerne kan gives forudsætninger for at sætte nye netværk på benene.

Projektet er finansieret af midler fra det personalepolitiske samarbejde mellem KL og KTO.

KL's og KTO's hensigt med at udgive denne rapport er at inspirere beslutningstagere, interne konsulenter og ledere til at starte ledernetværk op og komme godt i gang.

Rapporten er derfor udsendt til ovennævnte målgrupper i kommunerne samt til formand og næstformand i det øverste medbestemmelses- og medindflydelsesudvalg. Der er endvidere informeret om resultaterne på parternes hjemmesider samt via elektroniske nyhedsbreve, og rapporten kan downloades på hhv. www.personaleweb.dk/ledernetvaerk og www.lederweb.dk/wm140019

Organisationerne opfordres til at videreformidle erfaringerne til relevante lederfora, samt til organisationernes fagblade og ledertidsskrifter. I den forbindelse henvises til vedlagte , som ligeledes omtaler et nyt initiativ fra "Væksthus fra Ledelse" i forlængelse af projektet.pressemeddelelse

I "Væksthus for ledelse" er nu, på baggrund af projektet, afsat midler til et udviklingsforløb for netværkskonsulenter. Formålet er at "træne" interne udviklings-konsulenter i at fungere som netværkskonsulenter i etablering, facilitering og vitalisering af ledernetværk for institutionsledere i egen/sammenbragt kommune.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Carlsen