Gennemsnitsløngaranti

3. februar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.02.25-07
VP
Lokalnr.: 306
3. februar 2005

Vedr.: Gennemsnitsløngaranti

Den 20. januar 2005 udsendte KTO en oversigt over garantilønnen og den faktiske løn for garantilønsgrupperne i november 2004 til høring blandt KTO’s medlemsorganisationer.

KTO’s organisationer har ikke inden høringsfristens udløb påpeget nogen fejl i opgørelsen.

Af den tidligere udsendte opgørelse fremgik det, at 4 grupper dermed ikke har fået opfyldt løngarantien, når der sammenlignes med den faktiske lønudvikling:

1.Pæd. pers. daginst., Ikke-uddannet basispersonale (ca. 7,1 mio. kr.)
2. Omsorgs- og pædagogmedhjælpere (ca. 12,6 mio. kr.)
3. Basisgrupper, SL (ca. 11,5 mio. kr.)
4. Rengøringsass., Hus- og rengøringsassistenter (ca. 57,4 mio. kr.)

Af § 22, stk. 1 i aftale om ny løndannelse følger derfor, at der i forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2005 foretages ”opfyldning” til den aftalte garantiløn for de grupper, der ikke har fået opfyldt løngarantien.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen