De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

4. februar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.01.03-02/10
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621

4. februar 2005

 

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

Ved den fjerde forhandling fredag den 4. februar 2005 mellem de (amts)kommunale arbejdsgivere og KTO indgik parterne delforlig om . TR-vilkår og enkelte andre emner, bl.a. SU/MED-bestemmelser

Delforliget om TR-vilkår indebærer bl.a., at tillidsrepræsentanter (TR) der ufrivilligt ophører med sit virke som TR, beskyttes 1 år efter fratræden, og at AKUT-bidraget reguleres med hele aftaleresultatet, - nu også reguleret med det reguleringsordningen udmønter.

Et , der kort gennemgår hovedelementerne i delforligene, vedlægges.planchesæt

Endelig vedlægges en om delforligene.pressemeddelelse

Det kan oplyses, at delforlig fra organisationsforhandlinger løbende lægges på KTO’s hjemmeside. Pt. er der indgået 5 delforlig i organisationsforhandlingerne.

De politiske forhandlinger fortsætter den 11. februar 2005.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst 

Delforlig om fornyelse af 'Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter mv.'