Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 4. kvartal 2003-2004

14. februar 2005
Organisationsudsendelse    

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 8.05.01-03
VP
Direkte tlf.nr.: 3347 0626
14. februar 2005

Vedr.: Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 4. kvartal 2003-2004

Danmarks Statistik (DS) har d.d. offentliggjort lønudviklingstal for den offentlige sektor 4. kvartal 2003-2004. Lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor blev opgjort til 4,1 %, jf. . Lønudviklingen i den statslige sektor samme periode er ligeledes opgjort til 4,1 %.bilag 1

Det betyder:

  • at reallønnen fortsat stiger for (amts)kommunalt ansatte.
  • at der p.t. er en reststigning i den (amts)kommunale sektor på ca. 0,4 %.

Det (amts)kommunale indeks er fortsat foreløbigt, idet der stadig mangler data for Københavns kommune. DS forventes at offentliggøre deres lønudviklingstal for den private sektor 4. kvartal 2003-2004 den 25. februar 2005.

Nedenfor redegøres der for lønudviklingen i den (amts)kommunale og den statslige sektor på baggrund af DS’ tal.

Lønudviklingen i den (amts)kommunale og den statslige sektor
Årsstigningstakten i den (amts)kommunale sektor har fortsat været stigende, idet lønudviklingen i 4. kvartal 2003-2004 for den (amts)kommunale sektor var på 4,1 % mod 3,9 % i 3. kvartal 2003-2004, jf. .bilag 2

Årsstigningstakten i den statslige sektor 4. kvartal 2003-2004 (4,1 %) er også steget i forhold til kvartalet før (3,8 %).

Udviklingen i de kvartalsvise årsstigningstakter i den (amts)kommunale sektor fremgår af vedlagte . De kvartalsvise årsstigningstakter for den (amts)kommunale sektor har gennem tiden været svingende, hvilket bl.a. skal ses på baggrund af, at en stor del af aftaleresultaterne for samtlige ansatte udmøntes på bestemte datoer. Pr. 4. kvartal 2003-2004 kan udviklingen i aftaleresultatet beregnes til 3,7 %. Forskellen mellem lønudviklingen og aftaleresultatet, også kaldet reststigningen, kan derefter beregnes til 0,4 %. I 3. kvartal 2003-2004 kunne reststigningen beregnes til ca. 0,2 %.bilag 3

Reallønsudviklingen i den (amts)kommunale sektor er fortsat klart positiv, jf. .bilag 4

Betragtes lønudviklingen for hele perioden siden 1. kvartal 1998, jf. vedlagte , fremgår det, at lønudviklingen i den (amts)kommunale og den private sektor fortsat ligger under det statslige niveau. I alle tre sektorer ligger lønudviklingen endvidere fortsat over inflationen.bilag 5

Perspektivet for lønudviklingen i den (amts)kommunale sektor 1. kvartal 2004-2005
Det kan forventes, at årsstigningstakterne er nogenlunde uændret i 1. kvartal 2004-2005.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Vibeke Pedersen