De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

20. februar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.:7.01.03-02/7.04-01
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621

20. februar 2005

 

Vedr.: De generelle overenskomst- og aftaleforhandlinger pr. 1. april 2005

 

KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter har den 19. februar 2005 indgået et samlet KTO-forlig.

Der vedlægges en pjece om KTO-forliget, der indeholder:

  • Protokollat om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2005
  • En kort beskrivelse af hovedelementerne i KTO-forliget
  • En plancheserie om forliget
  • En pressemeddelelse fra KTO’s formandskab

Endvidere vedlægges i A-4 udgave kopi af beskrivelsen af hovedelementerne i KTO-forliget samt af plancheserien.

Ovennævnte materiale er ligeledes tilgængeligt på . KTO’s hjemmeside

Forliget behandles på et ekstraordinært bestyrelsesmøde mandag den 21. februar 2005 og efterfølgende på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst