Fælles forståelse af "Protokollat om TR-beskyttelse ved hvervets ophør i forbindelse med strukturreformen" (pkt. 6.2d i KTO-forliget)

21. februar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.:7.01.03
AHN
Direkte tlf.nr.: 3347 0615

21. februar 2005

 

Vedr.: Fælles forståelse af "Protokollat om TR-beskyttelse ved hvervets ophør i forbindelse med strukturreformen" (pkt. 6.2d i KTO-forliget)

 

I relation til "Protokollat om TR-beskyttelse ved hvervets ophør i forbindelse med strukturreformen" (pkt. 6.2d i KTO-forliget) er der opnået enighed om en fælles forståelse/præcisering af protokollatets rækkevidde. Den fælles forståelse udtrykkes ved en beskrivelse af 5 situationer, jf. fra møde mellem Løndirektørkredsen og KTO/FS den 9. februar 2005. vedlagte referat

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst /

Allan Hauge Nielsen