Forhold vedrørende organisationsforhandlingerne

21. februar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.:7.01.03-07
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621

21. februar 2005

 

Vedr.: Forhold vedrørende organisationsforhandlingerne

 

I forbindelse med indgåelsen af KTO-forliget med de (amts)kommunale arbejdsgivere blev der samtidig opnået enighed om . Protokollatet forventes i underskreven stand udsendt fra KTO den 28. februar 2005. vedlagte protokollat om forhold vedrørende organisationsforhandlingerne

Af protokollatet fremgår, at midlerne til organisationsforhandlingerne vil være til rådighed den 1. april 2006, dog bortset fra midler til lokal løndannelse, hvor ikrafttrædelsesbestemmelsen fremgår af de enkelte organisationsaftaler. 

Endvidere indeholder protokollatet bestemmelser om regulering af særydelser i relation til de generelle lønstigninger, såfremt der ikke allerede er eller bliver aftalt andre bestemmelser ved organisationsforhandlingerne.

Det kan oplyses, at delforlig for organisationsforhandlingerne fortsat løbende lægges på KTO’s hjemmeside. Pt. er der indgået 22 delforlig i organisationsforhandlingerne.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst