Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

21. februar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
medlemmerne af

KTO's repræsentantskab samt

KTO's medlemsorganisationer m.fl.

J.nr.:7.04-01/1.02.01-03
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0621

21. februar 2005

 

 

I henhold til vedtægterne § 4, stk. 2, indkaldes til ekstraordinært repræsentantskabsmøde

fredag den 25. februar 2005 kl.10.30

på ARBEJDERMUSEET, Rømersgade 22, 1362 København K

med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Stillingtagen til protokollat af 19. februar 2005 indgået mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter 

3. Eventuelt

Til brug for ovennævnte repræsentantskabsmøde vedlægges pjece indeholdende:

  •  Protokollat om overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2005, der den 19. februar 2005 er opnået enighed om mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgiverparter.
  • .En af KTO’s sekretariat udarbejdet beskrivelse af hovedelementerne i KTO-forliget
  • .En plancheserie om forliget
  • .Pressemeddelelse fra KTO’s formandskab

Endvidere vedlægges i A-4 udgave kopi af plancheserien.

KTO’s bestyrelse har d.d. besluttet at indstille forliget til repræsentantskabets godkendelse.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst