Forhøjelse af den pensionsgivende løn ved fastfrysning af områdetillæg

28. februar 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.01.03
heb
Direkte tlf.nr.: 3347 0627
28. februar 2005

Vedr.: Forhøjelse af den pensionsgivende løn ved fastfrysning af områdetillæg

Ved de seneste overenskomstfornyelser har det mellem de (amts)kommunale arbejdsgiverparter og KTO været aftalt, at med virkning fra ikrafttrædelsestidspunkterne for de generelle lønstigninger forhøjes den pensionsgivende løn med et beløb, der fremkommer ved den tidligere aftalte fastfrysning af det ikke-pensionsgivende områdetillæg i kommunerne i gruppe 1-4.

I forhold hertil blev det yderligere ved OK-02 særligt aftalt, at på det tidspunkt grundlønssatsen er gjort fuldt pensionsgivende, anvendes det fremtidige provenu til at gøre områdetillæggene pensionsgivende ligeligt procentuelt. Med det ved OK-05 aftalte, jf. forligets punkt 2.4, er grundsatsen på de enkelte løntrin (1-41) pr. 1. april 2005 gjort fuldt ud pensionsgivende.

Det betyder, at med den aftalte lønstigning pr. 1. januar 2006 får det ved OK-02 særligt aftalte for første gang en effekt. De nærmere konsekvenser af dette for henholdsvis ikke-tjenestemænd og tjenestemænd har været drøftet mellem parterne den 19. januar 2005, jf. vedlagte fra mødet. Som det ses, vil provenuet fremover blive anvendt forskelligt i forhold til ikke-tjenestemænd og tjenestemænd.referat

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henning Bickham