Administrationsgrundlag for pensionsindbetaling/optjening af pensionsalder i ulønnede periode med barsels-, adoptions- og børnepasningsorlov

4. marts 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.01.01-08
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
4. marts 2005

Vedr.: Administrationsgrundlag for pensionsindbetaling / optjening af pensionsalder i ulønnede periode med barsels-, adoptions- og børnepasningsorlov

I forbindelse med indgåelsen af delforliget den 3. december 2004 vedrørende bl.a. pensionsindbetaling/optjening af pensionsalder i ulønnede perioder med barsels-, adoptions- og børnepasningsorlov er det forudsat, at den tekniske udformning af projektet drøftes videre mellem parterne.

I KTO-forliget den 19. februar 2005 er bestemmelserne herom fra delforliget pr. 3. december 2004 indarbejdet i aftale om fravær af familiemæssige årsager. Desuden er der mellem parterne udformet vedlagte mellem parterne, som arbejdsgiversiden har til hensigt at udsende til kommuner, amter og de datacentraler, som skal administrere ordningen. Administrationsgrundlaget er ikke en del af KTO-forliget.administrationsgrundlag

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Henrik Würtzenfeld