Forhold vedrørende organisationsforhandlingerne

8. marts 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.01.03-07
JH/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0611
8. marts 2005

Vedr.: Forhold vedrørende organisationsforhandlingerne

 

Under henvisning til KTO’s skrivelse af 21. februar 2005 fremsendes hermed i underskrevet stand.protokollat om forhold vedrørende organisationsforhandlingerne

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst