Virksomhedsplaner og personalepolitik

9. marts 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.05.05-15/10
HV
9. marts 2005

Vedr.: Virksomhedsplaner og personalepolitik

For at styrke kommunale arbejdspladsers arbejde med at knytte en stærkere sammenhæng mellem virksomhedsplaner og personalepolitik, har KL og KTO udviklet en CD-rom med titlen: ”Involverende virksomhedsplaner”.

CD-rommen har til formål at inspirere og motivere ledere og tillidsrepræsentanter til at arbejde målrettet og systematisk med at indtænke og udvikle de personalepolitiske vilkår i realiseringen af virksomhedsplanens målsætninger.

På CD-rommen gennemføres et rollespil, hvor brugeren af værktøjet vil blive stillet over for en række dilemmasituationer. I disse situationer vil brugeren skulle træffe nogle spændende ledelses- og prioriteringsmæssige valg. Udover behovet for et CD-rom drev, er det ikke nogen tekniske krav til at køre programmet.

CD-rommen indeholder desuden publikationen ”Den røde tråd”, der på overskuelig vis giver anvisninger på, hvordan ledere og medarbejdere i fællesskab kan arbejde aktivt med at etablere en meningsfuld kobling mellem virksomhedsplan og personalepolitik. Kommuneinformation trykker og udgiver ”Den røde tråd”, og kan rekvireres til en pris af kr. 65 + ekspeditionsgebyr og porto.

Der er udsendt et antal CD-rommer til formand og næstformand i kommunernes MED- og Hovedudvalg mhp. videre distribution til decentrale ledere og tillidsrepræsentanter.

Der vedlægges tre eksemplarer af CD-rommen. Yderligere eksemplarer af CD-rommen kan bestilles så længe lager haves. Det kan enten ske hos KTO, Anita Sørensen, as@kto.dk, eller hos KL, Sanne B. Larsen sla@kl.dk. Omtale af projektet samt ”Den røde tråd” forefindes på den fælles personalepolitiske hjemmeside: www.personaleweb.dk og www.lederweb.dk.
Med venlig hilsenJørgen Holst Henrik Vittrup