Håndtering af pkt. 7.2.3. litra d) i KTO-forliget vedrørende "høkerreglen" mv.

17. marts 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 7.04-04
HW
Direkte tlf.nr.: 3347 0614
17. marts 2005
 

Vedr.: Håndtering af pkt. 7.2.3. litra d) i KTO-forliget vedrørende "høkerreglen" mv.

Af pkt. 7.2.3. i KTO-forliget vedrørende generelle tjenestemandsbestemmelser fremgår, at litra a) og b), som omhandler tjenestemandsbestemmelser fra aftalen om ny løndannelse skal indsættes i de enkelte organisationsaftaler om lokal løndannelse.

Af litra d) fremgår, at det er aftalt, at § 4, stk. 2 i aftalen om ny løndannelse skal tilrettes/ajourføres i forhold til de anvendte lønbegreber i organisationsaftalerne om lokal løndannelse. Endvidere skal "løntrin 47" ændres til " løntrin 49".

I forliget er der således taget stilling til placeringen af litra a) og b), mens placeringen af bestemmelsen i litra d) ikke tilsvarende er klart præciseret.

KTO har i lyset heraf drøftet placeringen og den videre håndtering med de kommunale arbejdsgivere, og der er enighed om, at litra d) på tilsvarende vis som litra a) og b) skal indsættes i forbindelse med udarbejdelsen af de enkelte organisationsaftaler om lokal løndannelse.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Henrik Würtzenfeld