KTO's kommentarer til løngarantien i forbindelse med kommunalreformen og fælleserklæring om naturlig afgang

21. marts 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 9.02.02-3
HKB
Direkte tlf.nr.: 3347 0625
21. marts 2005
 

Vedr.: KTO's kommentarer til løngarantien i forbindelse med kommunalreformen og fælleserklæring om naturlig afgang

KTO har udarbejdet , som indeholder KTO’s kommentarer til løngarantien i forbindelse med kommunalreformen (KTO-forligets pkt. 4.2) og fælleserklæring om naturlig afgang (KTO-forligets pkt. 4.3).vedlagte notat

Kommentarerne er tænkt som vejledning og inspiration for organisationernes besvarelse af spørgsmål om løngarantien og fælleserklæringen. Kommentarerne indeholder blandt andet en række konkrete eksempler på situationer, hvor løngarantien er relevant. Kommentarerne er tænkt som en besvarelse af en række væsentlige spørgsmål, som allerede er eller forventes rejst, men kommentarerne er ikke tænkt som en udtømmende besvarelse af samtlige spørgsmål, som kan forventes at blive stillet, særligt i relation til løngarantien. KTO’s sekretariat vil løbende vurdere behovet for at informere medlemsorganisationerne yderligere, såfremt der opstår nye spørgsmål.

KTO’s kommentarer har været forelagt KL og Amtsrådsforeningen, som har meddelt, at man tager KTO’s kommentarer til efterretning.

Løngarantien betyder i hovedtræk

  • At ansatte i overenskomstperioden indtil 31. marts 2008 sikres bevarelse af hidtidig løn,
  • At der efter overenskomstperioden er aftalt minimumsbestemmelser om aftrapning/fastfrysning af hidtidig løn.

Det afgørende kriterium for at blive omfattet af løngarantien er, at en ændring af lønnen er begrundet i kommunalreformen.

Løngarantien omfatter aftaleperioden 1. april 2005 – 31. marts 2008. Løngarantien kan således være relevant i situationer, der ligger både forud for 1. januar 2007 og efter 1. januar 2007.

Løngarantien omfatter tre situationer:

  • Alle ansatte i overenskomstperioden (dvs. 1. april 2005 – 31. marts 2008).
  • Forholdsmæssig aftrapning af lønnen efter overenskomstperioden for ansatte, der udsættes for væsentlige stillingsændringer.
  • Fastfrysning af løn efter overenskomstperioden for ansatte, der fortsætter i samme stilling.

Evt. spørgsmål vedr. løngarantien kan rettes til Helle Basse.

Med venlig hilsen

Jørgen Holst
Helle Basse