TR-SU-aftalen med KTO's kommentarer

1. april 2005
Organisationsudsendelse 

 

Til
KTO's medlemsorganisationer

J.nr.: 5.04.06-15
AHN/jb
Direkte tlf.nr.: 3347 0615
1. april 2005

Vedr.: TR-SU-aftalen med KTO's kommentarer

KTO forventer primo maj 2005 at udgive en kommenteret udgave af den reviderede ”Aftale om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg i (amts)kommuner tilsluttet Amtsrådsforeningen og KL”.

Den kommenterede udgave indeholder selve aftaleteksten med tilhørende bilag samt KTO’s kommentarer hertil.

Organisationer, der ønsker at forhåndsbestille pjecen, kan anvende vedlagte . Bestillinger kan faxes på 33 11 97 07, att.: Klaus Bjerg eller sendes på mail til kb@kto.dk.bestillingskupon

Forhåndsbestillingen bedes være KTO i hænde senest torsdag den 21. april 2005.

Ved bestilling senest den 21. april 2005 koster pjecen ca. 22,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 30,00 kr.

Ved bestilling efter den 21. april 2005 koster pjecen ca. 27,00 kr. pr. eksemplar + forsendelsesomkostninger samt et ekspeditionsgebyr på 30,00 kr.

 

Med venlig hilsen

Jørgen Holst

Allan Hauge Nielsen